Тыва дыл 10

31.01.Синтаксистиг сайгарылга.(3 домактын долу синтаксистиг сайгарылгазын кылыр)