Тыва дыл 8

25.01.Чагырышкан нарын домак.(схемалар-биле ажыл)

28.01.Чагырышкан нарын домак, Мергежилге107

29.01.Чагырышпаан нарын домак. Мергежилге 108

31.01.Эвилелдерлиг чагырышпаан нарын домак.Мергежилге 112,115.

03.02.Эвилелдер чок чагырышпаан нарын домак.Созуглел-биле ажыл,

07.02.Чагырышкан нарын домакта тайылбыр домактарнын туружу,янзызы, Мергежилге 126,127