6 класс Торээн чогаал

11 февраля 2022

Тема: «Араттын созу» Туннел кичээл.

9 февраля 2022

Тема: Салчак Калбакхорекович Тока «Араттын созу»

Онаалга. Чогаалды номчуур. Айтырыгларга харыылаар.

4 февраля 2022

Тема: Салчак Калбакхорекович Тока «Араттын созу» Шаагай

Онаалга. Арын 67-72 номчуур, арын 72-73 айтырыгларга харыылаар.

28 января 2022

Тема: Салчак Тока «Араттын созу» База кыш.

Онаалга. Арын 61-67 номчуур, арын 67 айтырыгларга харыылаар

26 января 2022

Тема: Салчак Тока «Араттын созу»
Мерген, Тас-Баштыг

Онаалга. Арын 54-60 номчуур, арын 60 айтырыгларга харыылаар