Тыва дыл 7

26.01.Кол сос биле соглекчинин аразында тааржылга. (созуглел_биле ажыл).

29.01. Кол состун илереттинери.Мергежилге 67

31.01.Соглекчинин илереттинери. Мергежилге 80

03.02.Соглекчинин составында модальдыг состер.Мергежилге 90,93.

05.02.Кылыг состуг бодуун болгаш составтыг соглекчилер.Созуглел-биле ажыл.

07.02.Кылыг состуг бодуун болгаш составтыг соглекчилер.Мергежилге 74,76.